Share Button

Princess Cruise. Taipei(keelung)
豪华游轮 特別. 川平湾自行車旅行

出发前的终端

20160610-173413.jpg

20160610-173438.jpg

20160610-173450.jpg

20160610-173923.jpg

20160610-173938.jpg
启动
到了観音崎

20160610-175222.jpg

20160610-175241.jpg

20160610-175301.jpg

20160610-175315.jpg

20160610-175325.jpg

20160610-175344.jpg

20160610-175412.jpg

20160610-175429.jpg
以下是
在Amparu休息

20160610-175918.jpg

20160610-175931.jpg

20160610-175940.jpg

20160610-175954.jpg

20160610-180026.jpg

20160610-180036.jpg

20160610-180052.jpg
不久不久、加油加油!

20160610-180358.jpg

20160610-180421.jpg
至达川平湾!
今天天気很熱,味道好的冰淇淋。
很好吃☆

20160610-181133.jpg

20160610-181144.jpg

20160610-181159.jpg
我們在漫步川平公園

20160610-181721.jpg

20160610-181733.jpg

20160610-181744.jpg

20160610-181759.jpg

20160610-181813.jpg

20160610-181831.jpg

20160610-181843.jpg

20160610-181857.jpg

20160610-181908.jpg
再启动准备
他們念自行車旅行,念得很好
也返回、这里有20公里!加油

20160610-182658.jpg

20160610-182709.jpg

20160610-182719.jpg

20160610-182738.jpg
第一、到了崎枝

20160610-183213.jpg

20160610-183227.jpg

20160610-183240.jpg

20160610-183250.jpg

20160610-183300.jpg

20160610-183314.jpg
第二、名蔵湾为了城市

20160610-183656.jpg

20160610-183708.jpg

20160610-183733.jpg

20160610-183744.jpg

20160610-183756.jpg
往返4時間、40公里。
成功完成☆

20160610-184752.jpg

20160610-184804.jpg

20160610-184817.jpg

20160610-184824.jpg
我们期待也即将到店、再見
謝謝